Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2008;62(2): 131 -145

Diagnostika a léčba nízko pr útokových veno-lymfatických cévních malformací

Diagnosis and management of low-flow veno-lymphatic vascular malformations

Wayne F. Yakes, M.D.
Vascular Malformation Center
SOUHRN

Wayne F. Yakes, M.D. Diagnostika a léčba nízkoprůtokových veno-lymfatických cévních malformací

Venózní malformace představují v současné medicíně jedny z nejvíce obtížných úkolů terapie. Klinické projevy těchto onemocnění jsou velmi variabilní. Z důvodu vzácnosti těchto lézí jsou zkušenosti s diagnostikou a léčnou u většiny kliniků omezeny. Tento fakt umocňuje závažnost problematiky a může mít za následek chybnou diagnostiku, neadekvátní léčbu, vysoký počet komplikací a pro pacienty špatný výsledek léčby. Cévní malformace jsou nejlépe léčeny v centrech, kde jsou pravidelné zkušenosti s jejich léčbou a kde je v léčbě využívána týmová spolupráce. Pokud intervenční radiolog provádí embolizace jen příležitostně, nemůže nikdy dosáhnout dostatečných zkušeností, aby mohl výkon provést adekvátně a ani řešit nastalé komplikace. Pokud není na pracovišti dostatečná zkušenost s léčbou těchto malformací, měli by být nemocní předáni do péče centra, které se touto terapií zabývá cíleně. Jen tento způsob vede k tomu, aby vznikly týmy s dostatečnou zkušeností v rozhodování o terapii a s jejím prováděním.

Klíčová slova: cévní malformace, embolizace, etanol, vaskulární malformace, veno-lymfatické cévní malformace, venózní malformace.

SUMMARY

Wayne F. Yakes, M.D. Diagnosis and management of low-flow veno-lymphatic vascular malformations

Venous malformations pose some of the most difficult challenges in the practice of medicine today. Clinical manifestations of these lesions are extremely protean. Because of the rarity of these lesions, experience in their diagnosis and management by most clinicians is limited. This augments the enormity of the problem and can lead to misdiagnoses, inadequate treatment, high complication rates, and poor patient outcomes. Vascular malformations are best treated in medical centers where patients with these maladies are seen regularly and the team approach is utilized. The occasional embolizer will never gain enough experience to adequately treat these problematic lesions. More importantly, when complications do occur, the morbidity of that complication is worsened because of this lack of experience and absence of an experienced team of physicians. All too frequently the patient will ultimately pay for a physicians initial enthusiasm, inexperience, folly, and lack of necessary clinician backup. A cavalier approach to the management of venous malformations will always lead to significant complications and dismal patient outcomes. These patients should be referred to centers that regularly treat vascular malformations, manage the complications that occur appropriately and in a timely manner, and routinely deal with the dilemmas they present. Only in this fashion can significant experience be gained, improved judgment in managing these lesions develop, and definitive appropriate statements in the treatment of vascular anomalies evolve.

Key words: embolization, ethanol, vascular malformations, veno-lymphatic vascular malformations, venous vascular malformation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět