Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2008;62(2): 146 -152

Arteriovenózní malformace - jak je léčím já: alkoholem

AVMs - how i treat them: alcohol

Wayne F. Yakes, M.D.
Vascular Malformation Center
 SOUHRN

Wayne F. Yakes, M.D. Arteriovenózní malformace - jak je léčím já: alkoholem

Arteriovenózní malformace (AVM) představují jedno z nejtěžších diagnostických a terapeutických dilemat v medicíně. Klinický obraz může kolísat od symptomatického mateřského znaménka po život ohrožující srdeční selhání. Díky tomu se stává jejich léčba výzvou pro nejzkušenější z kliniků. Problém je dán tím, že AVM jsou relativně vzácné. Pokud se s takovou lézí setkává lékař jednou za několik let, je obtížné získat potřebné zkušenosti s diagnostikou a optimální léčbou. Typicky pak dochází k návštěvám mnoha odborníků, vznikají komplikace, rekurence potíží a často i zhoršení vlastních symptomů. V práci je prezentován vlastní přístup k diagnostice a léčbě pomocí aplikace etanolu.

Klíčová slova: arteriovenózní malformace, embolizace, etanol.

SUMMARY

Wayne F. Yakes, M.D. AVMs - how I treat ther: alcohol

AVMs are congenital vascular lesions typified by hypertrophied in-flow arteries and shunting through a primitive vascular nidus and into tortuous dilated out-flow veins. No intervening capillary bed is present. Symptoms are usually referable to the location of the AVM. The larger and more centrally located AVMs have a greater likelihood for cardiac overload. Other presenting symptoms include pain, progressive nerve deterioration or palsy, disfiguring mass, tissue ulceration, hemorrhage, impairment of limb function and, limiting claudication.

As catheter delivery systems and embolic agents improved, embolization has since emerged as a primary mode of therapy in the management of AVMs. In many cases, vascular malformations are in anatomically and surgically difficult or inaccessible areas; this has led to increased reliance on interventional radiology to manage these lesions.

Since ethanol completely destroys the endo thelial cell, the phenomenon of recanalization and neovascular recruitment are noticeably absent. The permanence encountered with ethanol is unusual with other agents.

Because cure is possible by endovascular procedures, the role of surgery for AVMs has diminished. If cure is not possible by embolization, then either repeated transcatheter procedures and/or surgery may still have a role. With current fluoroscopic systems, vessels smaller than 1 mm can be imaged. This allows planning to spare normal structures and embolize the AVM nidus superselectively Vascular malformations are best treated where these patients are seen on a regular basis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět