Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(2): 174 -180

Obnova funkcetransplantované ledviny po úspěšné perkutánní angioplastice s užitím řezacího balónku u na tlak rezistentního zúžení tepny štěpu: popis případu

Successful restoration of failed renal graft functions after successful angioplasty of pressure resistant renal artery stenosis using cutting balloon: a case report

Jan H. Peregrin1, Marcela Burgelová2
1Základna radiodiagnostiky a intervenes radiologie, IKEM, Praha
2Klinika nefrologie, IKEM, Praha
SOUHRN

Peregrin JH, Burgelová M. Obnova funkce transplantované ledviny po úspěšné perkutánní angioplastice s užitím řezacího balónku u na tlak rezistentního zúžení tepny štěpu: popis případu

Je prezentován popis případu 37letého muže s transplantovanou ledvinou. Ledvina byla odebrána z kadaverózního dárce věku 3,5 let, štěp měl dvě tepny, které byly transplantovány na aortálním terčíku na zevní iliackou tepnu příjemce. Čtyři měsíce po transplantaci se dobře rozvinutá funkce štěpu začala zhoršovat, společně s rozvojem hypertenze. Byla diagnostikována stenóza obou tepen štěpu a indikována angioplastika. Obě zúžení špatně reagovala na angioplastiku, která musela být v krátké době opakovaná. Ani po druhé angioplastice nebyl nález ideální a nakonec došlo k perifernímu uzávěru horní a současně menší z obou ledvinných tepen, funkce štěpu se ale zlepšila a byla v podstatě stabilní po další čtyři roky, hypertenze přetrvávala a byla obtížně kontrolovatelná. Pátý rok po transplantaci se funkce štěpu opět zhoršila a byla prokázána těsná restenóza jediné zbylé tepny štěpu. Zúžení špatně reagovalo na dilataci, krátce po ní došlo k úplnému selhání funkce štěpu a dekompenzaci hypertenze s následným levostranným selháním. Pacient byl opakovaně dialyzován, další pokus o angioplastiku byl proveden s použitím řezacího balónkového katétru (Cutting Balloon). Tato angioplastika dobře rozšířila tepnu štěpu, během několika dnů došlo k úplnému návratu funkce štěpu při hodnotách SCr 140 až 160 umol/1, GFR (CCr) 0,65 ml/sec. Funkce štěpu zůstává stabilní již více než dva roky, přetrvává obtížně kontrolovatelná hypertenze.

Klíčová slova: transpalantace ledviny, selhání štěpu, perkutánní transluminální angioplastika, cutting balloon.

SUMMARY

Peregrin JH, Burgelová M. Successful restoration of failed renal graft functions after successful angioplasty of pressure resistant renal artery stenosis using cutting balloon: a case report

This study is a report of 37 year old male with a transplanted kidney. The kidney cadaverous donor was a 3.5 year old child - the graft had two arteries which were transplanted with an aortic patch to an external iliac artery. Four months after transplantation, the graft function was deteriorating together with the development of hypertension. Stenosis of both graft arteries was detected and the patient was referred to angioplasty. The stenoses poorly responded to dilatation and it had to be repeated. Although the completion angio-graphy after second PTRA was not ideal and the smaller of both graft arteries eventually occluded, the graft function improved and was more or less stable (SCr 160-200 umol/1) for four years along with persistent difficult to control hypertension. Five years after transplantation, the graft function impaired again and a tight graft artery restenosis was detected. The restenosis poorly responded to dilatation, graft function failed, hypertension decompensated and LV failure developed. The patient required dialysis. An attempt to open the artery using a cutting balloon was performed. The angioplasty opened the artery and kidney function was restored after a few days and SCr level dropped to levels 140-160 umol/1, GFR (CCr) 0.65 ml/s. The graft function has been stable for more than two years, however, the hypertension is still difficult to control.

Keywords: kidney transplantation, graft failure, percutaneous transluminal angioplasty, cutting balloon.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět