Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(2): 181 -184

Embolizace pravostranné spermatické žíly při orchialgii

Embolisation ofthe righ-sided spermatic vein during orchialgia

Jaroslav Sedmík1,Jakub Hustý1, Jaroslav Boudný1, Marek Mechl1, Rastislav Beharka2, Dalibor Pacík2
1Radiologická klinika FN, Brno-Bohunice
2Urologická klinika FN, Brno-Bohunice
SOUHRN

Sedmík J, Hustý J, Boudný J, Mechl M, Beharka R, Pacík D. Embolizace pravostranné spermatické žíly při orchialgii

Kauzistické sdělení pojednává o embolizaci spermatické žíly, která je v pravostranné lokalitě prováděna zcela ojediněle. Autoři předkládají případ 27letého muže s pravostrannou varikokélou a intenzivně vzniklými orchialgiemi, neřešitelného bezpečně operativní technikou. Endovaskulární řešení vedlo k ústupu bolestivosti i regresi varikokély

Klíčová slova: varikokéla, intratestikulární, orchialgie, embolizace.

SUMMARY

Sedmík J, Hustý J, Boudný J, Mechl M, Beharka R, Pacík D. Embolisation of the righ-sided spermatic vein during orchialgia

Case report describes embolisation of spermatic vein as very unusual procedure on the right side. Authors are showing case report of 27 years old man with varicocele and severe scrotal pain, which could not be treated by surgery. After endovascular radiological embolisation the variococele decreased in size and scrotal pain disappeared as well.

Keywords: varicocele, orchialgia, embolisation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět