Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(2): 209

MUDr. Ivan Zýka


(24. 4. 1932 - 29. 2. 2008)

V pátek 29. února 2008 zemřel po delší, těžké nemoci MUDr. Ivan Zýka, dlouholetý pracovník RDG oddělení Nemocnice Liberec. Když jsme mu před necelým rokem předávali Čestné uznání CSIR, málokdo z nás tušil, jak krátký úsek života mu ještě zbývá.

Narodil se 24. dubna 1932 v Klatovech a v kraji své milované Šumavy žil až do maturitní zkoušky, kterou složil na gymnáziu v Sušici.

V letech 1952-1958 studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a po promoci nastoupil na Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Liberec, kde se stal zakladatelem angiografického vyšetřování a na ně navazujících intervencí, kterým se pak celý život věnoval.

Libereckému pracovišti pak zůstal věrný až do své nemoci, s výjimkou let 1976-1986, kdy působil v Kuvajtu, kde se rovněž účastnil zakládání a rozvoje intervenční radiologie.

V posledních letech se v Krajské nemocnici Liberec podílel na vzniku cévního týmu, sdružujícího odborníky z oborů angiologie, cévní chirurgie a intervenční radiologie, s těsnou interdisciplinární spoluprácí a společnými indikačními vizitami.

MUDr. Ivan Zýka dokázal i na ?provinčním" RDG pracovišti v Liberci rozvinout velké množství intervenčních metod, vaskulárních i nevaskulárních. Byl vždy ochotný pomoci radou i prakticky kolegům, méně zkušeným v intervenčních metodách. Jsem rád, že jsme spolupracovali a že se mohu považovat za jeho žáka. Ivane, budeš nám chybět.

MUDr. Jan Beran, Ph.D.


Zpět