Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Čestné uznání


Ces Radiol 2008;62(2): 216

MUDr. Milan Haco


Narodil se v roce 1941 v Martině a promoval v roce 1964 na Hygienické fakultě Karlovy univerzity v Praze (nyní FNKV). Hygienu však krátce po promoci opustil, jedním z tehdy možných způsobu - stal se rentgenologem. Po krátkém pobytu na radiologickém pracovišti nemocnice v Benešově nastoupil v roce 1967 na rentgen experimentální chirurgie IKEM, kde zůstal 20 let. I když se názvy oddělení postupně měnily, pořád šlo o stejné pracoviště. Milan Haco se stal velmi rychle radiologem, který se věnoval v té době rychle se rozvíjejícím angiografiím a koronarografiím. Jako jeden z prvních u nás začal provádět selektivní a superselektivní katetrizace viscerálních tepen s podomácku vyrobenými koaxiálními katétrovými systémy. Nikdy neměl ambice vědecky se prosazovat, zato za ním vždycky bylo množství dobře odvedené práce a velký počet kvalitně vyšetřených nemocných. V týmu byl oblíbený pro svůj specifický humor, klidnou, nekonfliktní povahu a také pro brilantní hru na bendžo a zpěv.

Svým nenápadným, ale velmi účinným způsobem, vyškolil mnoho začínajících katetrizátorů jak přímo z IKEM, tak i těch, kteří sem přicházeli na zaškolení. Jsem přesvědčen, že mnozí z nich si ho dobře pamatují a uvědomují si, jakou zásluhu měl na jejich pozdější kariéře intervenčních radiologů či kardiologů. Za sebe musím prohlásit, že mu vděčím nejenom za kvalitní výcvik v základních katetrizačních technikách, ale i za to, že jsem viděl, jak se chovat k pacientům, a za to, že mne snad naučil, že kariéra není v životě to nejdůležitější.

Když v roce 1987 odešel do Tábora a později do Českých Budějovic, pociťoval jsem to jako značnou ztrátu nejen pro naše pracoviště, ale i pro celý IKEM. V Českých Budějovicích se významným způsobem podílel na zavedení intervenční kardiologie, stál u zrodu tamější invazivní kardiologické diagnostiky a podílel se na prvních PTCA. Stejně jako v Praze, probíhaly všechny jeho aktivity v klidu a pohodě. Ted se mi zdá, že byla škoda, že neměl větší osobní ambice (domnívám se však, že on toho nelituje). S postupujícím věkem se později spíše přeorientovával na diagnostickou radiologii, zejména CT. V roce 2003 odchází do důchodu.

Jsem přesvědčen, že Milan Haco, bez fanfár, slávy a akademických titulů, patří k zakladatelům československé intervenční radiologie a jsem opravdu velice rád, že mu můžeme předat ocenění CSIR, které mu za jeho celoživotní práci, právem náleží.

doc. MUDr. Jan H. Peregrin, CSc.


Zpět