Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(3): 299 -301

Pneumotorax jako komplikace kolonoskopie

Pneumothorax as a complication of colonoscopy

Kateřina Spáčilová1 , Radka Hacarová1, Miroslav Heřman1, Petr Janda2
1Radiologická klinika FN a LF U P, Olomouc
2I. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
SOUHRN

Spáčilová K, Hacarová R, Heřman M, Janda P. Pneumotorax jako komplikace kolonoskopie

Při obtížném snesení polypu colon sigmoideum došlo k perforaci střevní stěny a k těmto následným komplikacím - pneumoperitoneu, pneumoretroperitoneu, pneumomediastinu, pneumotoraxu a podkožnímu emfyzému břicha a krku. Průnik vzduchu arteficiální perforací střeva do dutiny břišní, retroperitonea a mediastina se dá jednoduše vysvětlit. Aby došlo k pneumotoraxu, musela být současně porušena parietální nebo viscerální pleura - tento případ je ojedinělý, ale v literatuře již zmiňovaný. PNO je tedy možnou komplikací kolonoskopického výkonu, která již byla popsána v několika kazuistikách.

Klíčová slova: kolonoskopie, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumotorax.

SUMMARY

Spáčilová K, Hacarová R, Heřman M, Janda P. Pneumothorax as a complication of colonoscopy

During difficult colonoscopic polypectomy intestine perforation occurred with following findings: pneumoperitoneum, pneumoretroperitoneum, pneumomediastinum, subcutaneous emphysema and pneumothorax. Spread of air into peritoneal cavity, retroperitoneum, mediastinum, and subcutaneously can be simply explained. Because there is no direct way to pleural cavity, insult of pleura had to occur. Pneumothorax is possible complication of colonoscopy which had been described in few case-reports.

Key words: colonoscopy, mediastinal emphysema, pneumoperitoneum, pneumothorax, retropneumoperitoneum.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět