Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(3): 313 -316

Ganglion předního zkříženého vazu v zobrazení magnetickou rezonancí

Ganglion of the anterior cruciate ligament, imaging with magnetic resonance

David Škvára1, Karel Edelmann3, Milouš Derner1, Petra Zasadilová1, Běla Drugová2
1Radiodiagnostické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
3Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
SOUHRN

Škvára D, Edelmann K, Derner M, Zasadilová P, Drugová B. Ganglion předního zkříženého vazu v zobrazení magnetickou rezonancí

Intrartikulární ganglia v kolenním kloubu vycházející ze zkřížených vazů jsou vzácná. Autoři prezentují u 25letého muže objemné ganglion 33 x 17 x 25 mm vyrůstající z předního zkříženého vazu a propagující se k zadní ploše kloubního pouzdra. Ganglion bylo symptomatické a mělo souvislost s úrazem při práci na zahradě. Diagnóza se při MR vyšetření opírala o typické signální charakteristiky. Na předním zkříženém vazu nebyly známky mukoidní degenerace. Při artroskopii bylo patrné vyklenutí v oblasti zkřížených vazů. Ganglion bylo artroskopicky odstraněno. Po výkonu je pacient bez obtíží. Pooperační MR vyšetření prokázalo residua pouzdra ztenčení předního zkříženého vazu

Klíčová slova: ganglion předního zkříženého vazu, intraartikulární ganglia, magnetická rezonance.

SUMMARY

Škvára D, Edelmann K, Derner M, Zasadilová P, Drugová B. Ganglion of the anterior cruciate ligament, imaging with magnetic resonance

Intraarticular ganglion cysts of the cruciate ligaments of the knee are uncommon. Te authors present a case of 25 years old male complained of suddenly appeared pain of the lef knee in association to garden work. MRI of the lef knee revealed a well demarcated cystic mass adjacent to the anterior cruciate ligament measuring 33 x 17 x 25 mm and reaching the posterior aspect of the joint capsule. Te diffuse mucoid degeneration of the of the anterior cruciate ligament was not demonstrated. Arthroscopy identified a bulge in the area of cruciate ligaments which was arthroscopically removed. Te patient had an excellent recovery. Postoperative MRI demonstrated only residuae of the capsule of ganglion cyst and weakening of the anterior cruciate ligament.

Key words: ganglion of the anterior cruciate ligament, intraarticular ganglia, MRI.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět