Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(3): 318

Prim. MUDr. Milan Novák slaví šedesátku


Na konci letošního září oslaví významné životní jubileum - šedesátku prim. MUDr. Milan Novák, jeden ze zakladatelů plzeňské radiologické školy. Dr. Novák je mimo jiné v současnosti nejdéle sloužící pracovník Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, nyní také primář radiodiagnostického oddělení plzeňské nemocnice Privamed.

Milan Novák je bezpochyby osobností, kterou nikdo z plzeňských radiologů nemůže pominout. Již na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století byl svědkem a přímým účastníkem začátků endovaskulární intervenční radiologie v Plzni, kdy se podílel na provádění rekanalizace periferních tepen Dotterovou metodou v týmu profesora Zdeňka Chudáčka. Stal se posléze vůdčím duchem intervenční radiologie v Plzni a zůstává jím stále i v novém tisíciletí. Každá z nových intervenčních metod je pro něj výzvou a soupeřem, který si žádá pokoření. Jeho mimořádná zručnost je vyvážena také bystrostí úsudku, který mu dovolí správně zhodnotit technické možnosti výkonu, způsob provedení i pozitivní důsledky a hlavně možné negativní dopady intervence. Jako učitele intervenčních výkonů ho tak znají nejen moji kolegové v Plzni, ale všichni v naší republice, u nichž se podílel a podílí na zavádění endovaskulární terapie aorty pomocí stentgrafů.

Kromě intervenční radiologie je jeho největší profesionální láskou výpočetní tomografie. Stál u jejích začátků v Plzni v roce 1985 a byl jejím nadšeným inovátorem a propagátorem. Jako vůbec první z českých intervenčních radiologů poznal mimořádný význam CT-angiografie pro cévní diagnostiku. Již v roce 1995 mi bylo ctí podílet se s Milanem na jejím klinickém testování na tehdejším našem dvouřadém spirálním CT. V našem století se Milan Novák nezalekl ani těch nejkomplikovanějších sofwarových aplikací a musím říci, že s námi o generaci mladšími nejen drží krok, ale táhne s námi CT-diagnostiku pořád dále vzhůru.

Dr. Milan Novák byl vždy můj nejpřísnější kritik, jehož konstruktivní připomínky moji práci vždy dokázaly posouvat do vyšší kvality - jak u počítače při psaní popisů, tak při práci na společné monografii nebo u psaní článku do časopisu, a proto dovolte, abych mu do dalších let radiologického i soukromého života popřál všeho nejlepšího.

doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
plzeňský žák


Zpět