Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(4): 366 -369

Ileus tenkého střeva způsobený polknutou peckou

Ileous status of small intestine caused by swallowed pit

Martin Horák1, Zuzana Ryznarová2, Miroslav Kašpar2, Tomáš Vašina3, Hana Koutníková4
1Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
2Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
3Chirurgická klinika IPVZ a 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
4Oddělení patologie FN Na Bulovce, Praha
Souhrn

Horák M, Ryznarová Z, Kašpar M, Vašina T, Koutníková H. Ileus tenkého střeva způsobený polknutou peckou

Intraluminální (obstrukční) ileus tenkého střeva může být způsoben cizím tělesem. V tomto případě se jednalo o polknutou pecku meruňky, která obturovala kličku střevní v oblasti jejunoileálního přechodu. Nález byl dostatečně patrný z UZ vyšetření. Avšak pro nedokonalou anamnézu bylo k lepší vizualizaci postižení střeva doplněno CT vyšetření. V případě lépe provedené anamnézy by UZ vyšetření mělo být postačující k indikaci operativního řešení situace.

Klíčová slova: střevní obstrukce, pecka, infarzace střeva.

Summary

Horák M, Ryznarová Z, Kašpar M, Vašina T, Koutníková H. Ileous status of small intestine caused by swallowed pit

Case report is documenting an intra-luminal obstruction of the small intestine with following decubital necrosis and development of the ileus. The cause of the bowel obstruction - apricot pit - was detected using multidetector-row CT followed the ultrasound examination.

Key words: bowel obstruction, apricot pit, intestinal infarction.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět