Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(4): 381 -383

Difuzí vážený obraz (DWI) MR u pacientky s encefalitidou způsobenou herpes simplex virem (HSV)

Difusion-weighted MR imaging in patient with herpes simplex encephalitis

Zdeněk Seidl1,2, Manuela Vaněčková1, Andrea Burgetová1, Pavla Pokorná3
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Vysoká škola zdravotnická, Praha 3Dětská klinika1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Seidl Z, Vaněčková M, Burgetová A, Pokorná P. Difuzí vážený obraz (DWI) MR u pacientky s encefalitidou způsobenou herpes simplex virem (HSV)

Autoři popisují případ 1 měsíc starého dítěte s herpetickou encefalitidou způsobenou poměrně málo častým původcem herpetické encefalitidy - HSV typu II. Po 5 dnech od počátku klinické symptomatologie byl normální nález při užití "rutinního" vyšetřovacího protokolu magnetickou rezonancí, ale s výrazným nálezem v DWI a ADC zobrazení (restrikce difuze).

Autoři doporučují při podezření na herpetickou encefalitidu zařadit DWI a ADC zobrazení jako součást základního vyšetřovacího protokolu.

Klíčová slova: DWI zobrazení, herpetická encefalitida, magnetická rezonance.

SUMMARY

Seidl Z, Vaněčková M, Burgetová A, Pokorná P. Difusion-weighted MR imaging in patient with herpes simplex encephalitis

Authors report a case of one-month-old patient with herpes simplex infection, type 2. No abnormal findings were seen on conventional MRI protocol. Difusion-weighted MRI performed 5 days afer the onset of symptoms revealed restricted difusion.

Authors recommend immediate, difusion-weighted MRI and ADC (apparent diffusion coeficient) maps as a standard MRI protocol, when suspicion of herpetic encephalitis exists.

Key words: DWI, herpetic encephalitis, magnetic resonance imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět