Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2008;62(4): 404

36. Český radiologický kongres


Ve dnech 15.-18. října 2008 proběhl v rámci dvouletého cyklu již tradiční Český radiologický kongres, tentokráte ve vysokohorském prostředí hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Garantem odborného programu byla v letošním roce radiologická klinika FN v Hradci Králové v čele se svým přednostou prof. Pavlem Eliášem a spolupořadatelem pak agentura Contour s.r.o. Po slavnostním uvítání děkanem LF UK v Hradci Králové prof. V. Paličkou kongres zahájil předseda radiologické společnosti doc. M. Mechl.

Z celkového počtu 520 účastníků kongresu bylo i 29 kolegů ze Slovenska a 45 mladých radiologů v předatestační přípravě.

Téma kongresu: "Urgentní radiologie aneb jak přežít noční službu". navržené kolegy z Hradce Králové bylo výborem radiologické společnosti (RS) jednomyslně schváleno a množství sdělení s často rozsáhlými diskusemi potvrdilo správnost této volby.

V sedmi blocích zaznělo celkem 26 přehledných sdělení, které se těšily velkému zájmu auditoria, a to nejen mladších kolegů v předatestační přípravě, ale i řady kolegů zkušenějších.

V rámci čtyř minisympozií byla diskutována řada novinek: nové možností multidetektorových CT přístrojů, otevřené MR přístroje s vyšším magnetickým polem, monitory, přístroje skiagrafické i nové možnosti využití ultrazvukových kontrastních látek. Čtyřicet vědeckých sdělení bylo rozděleno do čtyř bloků a jejich rámci zazněla řada zajímavých sdělení. Autor nejlepšího sdělení v každém bloku obdržel cenu výboru RS. Jednalo se o sdělení:

Velkému zájmu se těšila kvízová soutěž sestavená doc. J. Žižkou, který soutěž na začátku kongresu uvedl a na závěr pak přehledně prezentoval jednotlivé případy. Mezi více než čtyřiceti účastníky si první cenu odnesl dr. J. Tesař ze Zlína, ocenění však obdrželo prvních třicet zúčastněných.

Technická firemní výstava v přilehlé tenisové hale se těšila obvyklému zájmu všech zúčastněných. Mezi prezentací nových přístrojů, vybavení PACS i kontrastních látek své místo našly i novinky typu sofwaru pro rozpoznávání a přepis české řeči s jednoduchou implementací do radiologických informačních systémů a další zajímavosti.

V rámci společenského večera byly též předány ceny za nejlepší publikace sponzorované již tradičně firmou Siemens. Výbor RS rozhodl o ocenění všech sedmi účastníků této soutěže, aby zvýšil zájem i mezi ostatními kolegy. Pouhých sedm přihlášených publikací za uplynulé dva roky je skutečně velmi nízký počet.

Novinkou v rámci kongresu bylo promítání telenovely "Radio Hope aneb jak přežít noční službu ve FN v Hradci Králové". Její netradiční humor jistě posloužil jako výborná relaxace v jinak nabitém programu.

Společenské večery sponzorované firmami Nycomed a Siemens posloužily k odreagování i k mnoha neformálním diskusím. Navíc jsme mohli sledovat vystoupení skupiny "Dřenový útlum", která je složena výhradně z radiologů hradecké kliniky a vedená frontmanem doc. J. Žižkou předváděla skutečné špičkový výkon, což potvrzuje i zájem o vystoupení, jež předčil mnoho renomovaných zahraničních skupin.

Další novinkou byla v rámci celostátních radiologických kongresů kvízová zábavně vzdělávací soutěž Čechy: Morava, která nakonec skončila spravedlivou remízou, i když samozřejmě nešlo pouze o soutěžení, ale především o poučení z mnoha zajímavých kazuistik. Potěšením bylo sledovat, jak mnozí mladší kolegové předkládali ucelené diferenciálně diagnostické rozvahy, a nebáli se tak utkat s o mnoho zkušenějšími radiology.

V pátek v poledních hodinách proběhla plenární schůze radiologické společnosti ČLS JEP. Doc. M. Mechl přednesl zprávu o činnosti, která byla společně s návrhem rozpočtu na rok 2009 schválena, stejně jako složení volební komise, která bude v roce 2009 řídit volby do výboru radiologické společnosti.

Myslím si, že i v letošním roce náš kongres splnil očekávání. Nejen odborný program s postgraduálními výukovými přednáškami, které střídala vědecká sdělení, ale i setkání s kolegy i přáteli, se kterými si pouze dopisujeme či v lepším případě telefonujeme. Mě osobně nadchla vysoká účast v kvízové soutěži i plné sály při postgraduálních sděleních. Méně jsem již byl spokojen s počtem účastníků v soutěži o nejlepší publikaci či některými nešvary, jako bylo například fotografování prezentací se zapnutým napodobením zvuku uzávěrky. Každopádně mi čtyři dny strávené v hotelu Harmony uběhly rychleji, než jsem čekal, a již nyní se těším na další setkání za dva roky.

doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA
předseda radiologické společnosti ČLS JEP


Zpět