Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(1): 76 -79

Pulmonary complications of septic deep venous thrombosis: characteristic CT findings

Plicní komplikace septické hluboké žilní trombózy: charakteristické CT nálezy

Samuel O Ogunbiyi1, Ian Muir1, Joseph Sathianathan1, Jan Žižka2
1Department of Surgery and
2Department of Radiology Dumfries and Galloway Royal Infirmary, Dumfries, United Kingdom
SUMMARY

Characteristic CT findings of septic deep venous thrombosis in drug users have been reported only very sporadically. Two CT documented cases of acute septic pulmonary embolism resulting from septic deep venous thrombosis in intravenous drug users are described. CT evidence of ongoing sepsis with air inclusions within the thrombus is likely to be an indicator of increased risk of developing septic intrapulmonary complications.

Key words: deep venous thrombosis, sepsis, pulmonary embolism, intravenous drug abuse, computed tomography - CT.

SOUHRN

Charakteristické CT znaky septické hluboké žilní trombózy byly u intravenózních uživatelů drog popsány v literatuře zatím pouze ojediněle. Autoři prezentují dva případy septické plicní embolizace, která se rozvinula jako komplikace septické hluboké žilní trombózy u intravenózních narkomanů, dokumentované prostřednictvím CT vyšetření. Průkaz inkluzí plynu v čerstvém trombu na CT svědčí pro septickou hlubokou žilní trombózu a zvyšuje riziko rozvoje septických plicních komplikací.

Klíčová slova: hluboká žilní trombóza, sepse, plicní embolie, intravenózní aplikace drog, výpočetní tomografie - CT.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět