Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(3): 232 -237

Hypertrofická degenerace olivy

Inferior olive hypertrophy

Milouš Derner1, Běla Drugová2, Rastislav Druga3
1Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
2Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
3Anatomický ústav 1. a 2. LF UK, Praha
SOUHRN

Derner M, Drugová B, Druga R. Hypertrofická degenerace olivy

Hypertrofická degenerace olivy je vzácné degenerativní onemocnění postihující struktury a spoje Guillan-Mollaretova trojůhelníku. Nejčastější příčinou jsou hemoragické léze mozkového kmene a mozečku. Hypertrofie olivy se dále popisuje v souvislosti s traumaty, tumory a záněty CNS. Olivární hypertrofie se klinicky manifestuje rytmickými hyperkinézami, jako je palatální a okulární myoklonus a tremor horních končetin. Uvádíme čtyři nemocné, u kterých po hemoragické lézi mozkového kmene v souvislosti se zánětem a s demyelinizačním onemocněním byl při MR vyšetření prokázán hyperintenzní signál v oblasti oliva inferior a hypertrofie oliva inferior. Pouze u jediného nemocného byl prokázán palatální myoklonus. Hypertrofická degenerace olivy má různou etiologii a klinické projevy.

Klíčová slova: hypertrofická degenerace olivy, magnetická rezonance, rytmické dyskinézy.

SUMMARY

Derner M, Drugová B, Druga R. Inferior olive hypertrophy

Hypertrophic olivary degeneration is a rare type of neuronal degeneration involving the structures and pathways of Guillan ? Mollaret triangle. Typical hemorrhages of the brainstem or cerebellum become the cause of this pathological entity. In addition to hemorrhages, some trauma, tumor and inflammatory process are associated with development of hypertrophic olivary degeneration. Clinical findings associated with olivary hypertrophy include palatal or ocular myoclonus and tremor of an upper extremity. In four patients, inferior olivary hypertrophy was detected and tegmental haemorrhages were demonstrated in 2 of the 4 patients. In the remaining two patients olivary hypertrophy was associated with infection and with demyelinization process. Only one of our patients presented palatal myoclonus. We conclude that hypertrophic olivary degeneration is caused by various etiologies, and may present various aspects.

Key words: inferior olivary hypertrophy, magnetic resonance imaging, rhytmic dyskinesias.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět