Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(3): 238 -241

Neuromyelitis optica - nová diagnostická kritéria

Neuromyelitis optica - new diagnostic criteria

Manuela Vaněčková1, Dana Horáková2, Andrea Burgetová 1, Jitka Němcová3, Zdeněk Seidl1,3
1Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3Vysoká škola zdravotnická, Praha
SOUHRN

Vaněčková M, Horáková D, Burgetová A, Němcová J, Seidl Z. Neuromyelitis optica - nová diagnostická kritéria

V kazuistice popisujeme možné problémy se stanovením diagnózy neuromyelitis optica - Devicova nemoc. Jedná se o těžké demyelinizační onemocnění, které je charakterizováno přítomností optické neuritidy a myelitidy, které se objevují současně nebo postupně. Na magnetické rezonanci je pro něj typické rozsáhlé tubulární intramedulární ložisko dosahující délky alespoň přes tři obratlová těla. V poslední době došlo ke dvěma zásadním změnám: Patologický nález na magnetické rezonanci mozku nevylučuje tuto diagnózu, dokonce jsou udávány typické lokalizace ložisek u této choroby a byla zavedena nová kritéria pro diagnostiku tohoto onemocnění. Nová kritéria kombinují klinický stav, nález na magnetické rezonanci a průkaz protilátek proti aquaporinu - 4. Diferenciální diagnostika neuromyelitis optica a roztroušené sklerózy mozkomíšní je klíčová vzhledem k jinému terapeutickému postupu u obou onemocnění.

Klíčová slova: neuromyelitis optica, magnetická rezonance, roztroušená skleróza mozkomíšní, diagnostika.

SUMMARY

Vaněčková M, Horáková D, Burgetová A, Němcová J, Seidl Z. Neuromyelitis optica - new diagnostic criteria

In this case report we present possible difficulties in diagnostic of neuromyelitis optica (also known as Devic disease). It is an agresive demyelinatting disease consisiting of optic neuritis and myelitis, which occure simultaneously or consequently, with central cord lesion extending over three or more vertebral segments. Recently, two new observations were made; first MRI pathology findings do not exclude this diagnosis, more over typical localizations of lesions were given and a new criteria for diagnostics were presented. They combine clinical findings, MRI findings and anti-aquaporin 4 antibody findings. Differenciation of neuromyelitis optica from multiple sclerosis is crucial because of different therapeutic procedures for each disease.

Key words: neuromyelitis optica, magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, diagnostics.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět