Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(4): 310 -314

Pneumatosis cystoides coli

Pneumatosis cystoides coli

Martin Horák1, Zuzana Ryznarová2,3, Viktor Komárek4, Jiří Weichet1
1Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
2Radiodiagnostické oddělení Medicon a.s., Praha
3 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce, Praha
4 ISCAREa.s., Praha
SOUHRN

Horák M, Ryznarová Z, Komárek V, Weichet J. Pneumatosis cystoides coli

Pneumatosis cystoides coli (PCC) je vzácné idiopatické onemocnění charakterizované výskytem mnohočetných plynem vyplněných cyst ve střevní stěně v submukóze či subseróze. Postižena může být kterákoliv část tračníku, nejčastěji je postižena jeho levá polovina.

Díky spolupráci více pracovišť je prezentován soubor tří pacientů s náhodným záchytem PCC při kolonoskopii, u nichž byla diagnóza následně verifikována pomocí CT virtuální kolonoskopie.

Klíčová slova: pneumatosis cystoides coli, virtuální CT kolonoskopie.

SUMMARY

Horák M, Ryznarová Z, Komárek V, Weichet J. Pneumatosis cystoides coli

Pneumatosis cystoides coli (PCC) is rare idiopathic disorder characterized by many cysts filled with air located in the colon wall in submucose or subserose layer. Any part of the colon can be affected, but the most affected region is it's left side.

Thanks to cooperation among departments we can present three cases with accidental finding PCC during colonoscopy The diagnose was verified by virtual CT colonoscopy.

Key words: pneumatosis cystoides coli, virtual CT colonoscopy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět