Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(1): 57 -60

Diagnostický a léčebný postup u vnitrní lupavé kyčle (lupavého iliopsoatu)

Internal snapping hip (snapping iliopsoas muscle) - diagnostic andtherapeutic approach in one case

Josef Žán1,2, Bohumil Táborský2, Jiří Ferda3
1Ortopedická praxe Blovicea Přeštice
2Mulačova nemocnice, Plzeň
3Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Žán J, Táborský B, Ferda J. Diagnostický a léčebný postup u vnitřní lupavé kyčle (lupavého iliopsoatu)

Je popsán případ jedenáctileté dívky s vnitřní lupavou kyčlí. Je diskutována anatomie musculus iliopsoas, diagnostika a léčba vnitřní lupavé kyčle. Je hodnocen rozhodující přínos dynamické magnetické rezonance, podle které se odvíjela další léčebná taktika.

Klíčová slova: lupavá kyčel, musculus iliopsoas, dynamická magnetická resonance, tenotomie iliopsoatu.

SUMMARY

Žán J, Táborský B, Ferda J. Internal snapping hip (snapping iliopsoas Muscle) - diagnostic and therapeutic approach in one case

The case reports the eleven-years-old girl suffering from internal snapping hip syndrome from the diagnostic and therapeutic point of view. The contribution of the magnetic resonance performed in the neutral and flection position is evaluated.

Key words: snapping hip syndrome, iliopsoas muscle, dynamic magnetic resonance, iliopsoatic tenotomy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět