Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2010;64(1): 76 -81

6. brněnský den mladých radiologů
Radiologická klinika LF MU a FN Brno, 12. prosince 2009


Stalo se již tradicí, že Radiologická klinika lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích pořádá koncem roku "Brněnský den mladých radiologů". V uplynulém roce se 12. prosince 2009 uskutečnil již šestý ročník, jehož těžištěm bylo představení prací mladých radiologů, frekventantů postgraduálního doktorského studia a jejích informace o řešených tématech, dílčích výsledcích a publikační činnosti. Protagonista a gestor akce byl opět přednosta Radiologické kliniky a předseda oborové rady "radiologie" DPS LF MU, prof MUDr. Vlastimil Válek, CSc, MBA, koordinátorem prof MUDr. Karel Benda, DrSc.

V odborném programu bylo mladými radiology předneseno celkem 16 sdělení, a to z pěti radiologických pracovišť v České republice a na Slovensku. Témata sdělení zahrnovala pestrou škálu současné problematiky diagnostického zobrazování pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance, výpočetní tomografie, hybridního SPÉCT a  intervenční radiologie. Toto fórum vytvořilo, mimo jiné, předpoklady k  souhrnné publikaci abstrakt přednesených sdělení v České radiologii, a tím i  zvýšení přednáškové a publikační aktivity v rámci doktorandského studia aktivních účastníků. Přednášející, hosté i organizátoři hodnotili 6. brněnský den jako velmi zdařilý. Odborná sdělení měla solidní úroveň a vyvolala živou, bohatou a inspirativní diskusi. Účastníci se těší na nadcházející 7. brněnský den mladých radiologů, který bude opět uspořádán koncem toho roku.

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
koordinátor akce


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět