Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(1): 44 -51

18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů

18F-FDG-PET/CT of the musculoskeletal tumors

Eva Ferdová, Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
SOUHRN

Ferdová E, Ferda J. 18F-FDG-PET/CT muskuloskeletálních nádorů

Cíl. Zhodnotit význam 18F-FDG-PET/CT pro staging, restaging a hodnocení účinku terapie u nádorů kostí a měkkých tkání

Materiál a metoda. Byla provedena retrospektivní analýza souboru 81 vyšetření u 63 nemocných (32 mužů, 31 žen, průměrný věk 51,14 let, rozpětí 15-78. Všechna vyšetření byla provedena pomocí hybridního systému PET/CT se šestnáctiřadým CT subsystémem, intravenózne byla podána 18F-FDG v dávce 5 MBq/kg hmotnosti nemocného, pokud nebylo kontraindikací, CT vyšetření bylo provedeno po intravenózni aplikaci kontrastní látky. Všechna CT byla provedena jako plně diagnostická se submilimetrovým izotropním rozlišením.

Výsledky. Nejčastěji bylo prováděno restagingové vyšetření (44 případů), méně často primární staging (21 případů), jen 16 vyšetření bylo provedeno z důvodu diferenciálně diagnostických. Při primárním stagingu byly nalezeny známky generalizace v 62 %, u restagingu nebyly nalezeny známky aktivity onemocnění ve 43 %. V diferenciální diagnostice dignity bylo dosaženo specificity 78,9 %  a senzitivity 100 %.

Závěr. 18F-FDG-PET/CT je významným nástrojem v rozhodování v léčbě nádorů kostí a měkkých tkání.

Klíčová slova: 18F-FDG-PET/CT, nádory kostí, nádory měkkých tkání.

SUMMARY

Ferdova E, Ferda J. 18F-FDG-PET/CT of the musculoskeletal tumors

Aim. To assess the feasibility of the 18F-FDG-PET/CT in the staging, restaging and therapy response evaluation of the tumors of the bones and soft tissues

Method. The retrospective analyses of the cohort of 81 examinations in the 63 patients (32 males, 31 females, mean age 51.14 years, ranging 15-78 years) were performed. All procedures were performed using hybrid PET/CT with sixteen-detector-row CT subsystem after intravenous application of 18F-FDG in the dose of 5 MBq per kilogram of body weight. CT examination was performed as full diagnostic CT with sub-millimeter isotropic resolution after intravenous application of 100 ml of iodine contrast material, except cases of serious adverse reactions in patient history.

Results. The most frequent procedure was restaging in 44 cases, followed by primary staging in 21 cases, only in 16 cases the examination was performed due to the differential diagnostic reasons. According to the primary staging, the generalization of the tumor was present 62% examinations of primary staging; no residual disease activity was found in 19 cases (43%) of restaging. In differential diagnosis of dignity, the specificity of 78.9% was reached, the sensitivity of 100% respectively.

Conclusion. The 18F-FDG-PET/CT examination in tumor soft bones and soft tissue is valuable imaging tool in therapeutic decision making algorithm.

Key words: 18F-FDG-PET/CT, soft tissue tumors, bone tumors.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět