Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Metodické pokyny


Ces Radiol 2010;64(2): 176

Zásady pro postup při provádění perkutánních intervencí u pacientů léčených antitrombotiky

Za výbor CSIR ČLS JEP prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc, doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět