Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2010;64(2): 167 -175

CSIR 2010 - XV. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
3. - 5. června 2010 Frymburk


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět