Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Obrazová esej


Ces Radiol 2010;64(2): 145 -157

CT angiografie - podmínky pro kvalitní vyšetření

CT angiography - the needed conditions of the quality examination

Jiří Novotný, Jan H. Peregrin, Dana Kautznerová
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
SOUHRN

Novotný J, Peregrin JH, Kautznerová D. CT angiografie - podmínky pro kvalitní vyšetření

Autoři popisují v obecné a speciální části postupy při CT vyšetření, které mají zlepšit kvalitu CT angiografií. V obrazové dokumentaci upozorňují na možné problémy které mohou vznikat při sběru dat i v procesu jejich zpracování. Vzhledem k budoucí převaze neinvazivních metod při zobrazování cév jsou uváděny příklady chyb v nejčastějších indikacích - CTA dolních končetin, karotid, aorty ledvinných tepen a splanchnických cév. Cílem je zlepšit kvalitu prováděných CTA na různých pracovištích a umožnit z výsledků vyšetření jednoznačný diagnostický závěr.

Klíčová slova: CT angiografie, strategie, zobrazení.

SUMMARY

Novotný J, Peregrin JH, Kautznerová D. CT angiography - the needed conditions of the quality examination

In both general and special section the authors describe CT imaging sequences that should improve quality of CT angiograms. In imaging section they draw a  special attention to potential problems related to data acquisition and processing. Due to future predominance of noninvasive angiographic imaging, pitfalls in the most frequent indications are presented as examples - CT angiography of the lower limbs, carotid arteries, aorta, renal arteries and splanchnic vessels. The goal is to improve quality of CT angiograms in different centres and support an unambiguous diagnostic conclusions from obtained images.

Key words: CT angiography, strategy, imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět