Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2010;64(3): 234

ODEŠEL MUDr. DAVID HORÁK, Ph.D.


Dne 1. září 2010 zemřel ve věku 40 let MUDr. David Horák, Ph.D., náš kolega a  dlouholetý pracovník Radiologické kliniky FN Olomouc. Podlehl těžké nemoci, se kterou dlouho a statečně bojoval. Když se před více než rokem objevily její první projevy, udivoval všechny kolem sebe svým odhodláním a optimismem.

David se nebál práce, byla pro něj koníčkem. To platí zejména o magnetické rezonanci, které rozuměl nejen po medicínské, ale i technické stránce. Dokázal aplikovat technické principy do praxe, vymýšlel nové a upravoval běžně používané sekvence tak, aby splnily požadované parametry. Dokázal připravit speciální sekvence podle zadání, vyzkoušet je, upravit a zakomponovat do postupu celého vyšetření. Když jsme na novém MR přístroji chtěli rozšířit možnosti vyšetřování srdce, byl ve svém živlu. Stejné to bylo s MR angiografiemi. Nápad vytvořit protokol pro zobrazení portálního oběhu pomocí MR angiografie zpracoval dokonale, a uchránil tak mnoho našich pacientů před invazivnějšími vyšetřeními. Uměl využít všech technických možností přístrojů, s nimiž pracoval.

S radiologií David začínal v brněnské Dětské nemocnici. Tam také začal pracovat na své dizertační práci, jejímž tématem bylo využití MR v prenatální diagnostice plodu. Poté, co přestoupil na naši kliniku, v této práci pokračoval. Byl jeden z prvních v České republice, kdo se této obtížné problematice věnoval a získal v ní uznání a věhlas. Několik let za ním na tato vyšetření přijížděly pacientky z celé Moravy. Svou dizertační práci obhájil bez problémů. Byl odborníkem v pediatrické radiologii a s dětmi velmi dobře vycházel.

Ani v době svého boje se závažnou nemocí nepřestal úplně pracovat. Když mu to nemoc a náročná léčba dovolily, přicházel pomoci s provedením některých vyšetření. Více však byl se svými blízkými, manželkou a dvěma malými syny. Těm patřil více než nám, jeho pracovním kolegům. Vždy rád líčil pokroky svých potomků, jejich úspěchy, s nadhledem a úsměvem se dokázal dívat na jejich drobné trable. K Davidovi patřil úsměv, smál se rád. Úsměv mu vydržel dlouho i  v době jeho nemoci.

I když jsme si byli vědomi závažnosti jeho onemocnění, zpráva o Davidově smrti nás zaskočila. Ztratili jsme kamaráda, příjemného, ochotného a milého člověka. Je to pro nás pro všechny velká ztráta jak lidská, tak odborná.

Čest jeho památce.

Spolupracovnici z Radiologické kliniky FN Olomouc


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět