Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(3): 230 -233

DIASTEMATOMYELIA IN PRENATAL AND POSTNATAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING

DIASTEMATOMYELIE V PRENATÁLNÍM A POSTNATÁLNÍM OBRAZU MAGNETICKÉ REZONANCE

Jaroslav Brichta1, Jarmila Skotáková2, Romana Gerychová3, David Horák4
1Clinic of Neurology, St. Anne Faculty Hospital, Brno
2Department of Pediatrie Radiology, Brno Faculty Hospital, Brno
3Clinic of Obstetrics and Gynecology, Brno Faculty Hospital, Brno
4Department of Radiology, University Hospital Olomouc, Olomouc
SUMMARY

Brichta J, Skotáková J, Gerychová R, Horák D. Diastematomyelia in prenatal and postnatal magnetic resonance imaging

Diastematomyelia or split cord malformation is a rare congenital anomaly. It represents a type of spinal dysraphism in children with the portion of spinal cord divided into two hemicords. In presented case Pang type I  diastematomyelia with the hemicords divided by the bony septum is documented in prenatal magnetic resonance imaging (MM), followed by postnatal MM and computed tomography (CT) study. According to presented case, diastematomyelia without any other serious fetal anomaly may carry a good prognosis if early exactly diagnosed and treated with prenatal multidisciplinar counselling followed by proper postnatal treatment.

Key words: neural tube defects, prenatal magnetic resonance imaging, early diagnosis, prognosis.

SOUHRN

Brichta J, Skotáková J, Gerychová R, Horák D. Diastematomyelie v  prenatálním a postnatálním obrazu magnetické rezonance

Diastematomyelie neboli rozštěpení míchy je vzácná vrozená anomálie. Představuje typ spinálního dysrafismu u dětí s rozdvojením části míchy. V  uvedeném případě je prenatální magnetickou rezonancí (MM) a následnou postnatální MM a výpočetní tomografickou (CT) studií dokumentován případ diastematomyelie typu I dle Panga s míchou rozdělenou na dvě části kostním septem. Případ dokumentuje dobrou prognózu diastematomyelie sdružené s  hemivertebra hrudní páteře bez neurologického deficitu v případě včasné a  správné diagnostiky, multidisciplinárního přístupu a správného ošetření po porodu.

Klíčová slova: diastematomyelie, defekty neurální trubice, prenatální magnetická rezonance, včasná diagnostika, prognóza.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět