Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(3): 226 -229

ANGIOSARKOM PRAVÉ SÍNĚ

RIGHT ATRIUM ANGIOSARCOMA

Martin Mašek1, Manuela Vaněčková1, Andrea Burgetová1, Tomáš Paleček2 , Jaroslav Lindner3
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
3II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Mašek M, Vaněčková M, Burgetová A, Paleček T, Lindner J. Angiosarkom pravé síně

Angiosarkom srdce je vzácný maligní tumor, postihující zpravidla pravou síň. V  našem případě je popsán diagnostický a terapeutický postup u 74leté pacientky s angiosarkomem v jeho typické lokalizaci. Léčba angiosarkomů je chirurgická. Prognóza všech sarkomů srdce je však i při jejich úplné resekci špatná.

Klíčová slova: srdce, angiosarkom, echokardiografie, magnetická rezonance.

SUMMARY

Mašek M, Vaněčková M, Burgetová A, Paleček T, Lindner J. Right atrium angiosarcoma

Angiosarcoma of the heart is a rare malignant tumor that most often affects the right atrium. In the presented case, the diagnostic and therapeutic methods used to treat a 74-year-old patient with angiosarcoma in its typical location are described. The treatment of angiosarcomas is surgical. The prognosis of sarcomas is poor even in the case of its complete resection.

Keywords: heart, angiosarcoma, echocardiography, magnetic resonance.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět