Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2010;64(4): 307

4th MACOVA (MULIDISCIPLINARY ADVANCED COURSE ON VASCULAR ACCESS),
20. - 22.10. 2010 LONDÝN


V Londýně se konal již 4. nadstavbový kurz zabývající se žilními vstupy. Kurz trval dva a půl dne, byl rozdělen do 10 bloků, ve kterých zaznělo celkem 21 přednášek, 4 diskuse a byly dva workshopy zaměřené na nácvik punkce periferní a centrální žíly pod ultrazvukovým naváděním.

Letošní podzimní kurz byl věnován dlouhodobým žilním vstupům jako je tunelizovaný katétr, port systém a periferně zaváděný centrální žilní katétr (PICC). Zejména posledně jmenovaný vstup je v České republice málo známý. V  poslední době však začíná být využíván i u nás, převážně u onkologicky nemocných. Kromě techniky zavádění byly rozebrány i komplikace a následná péče, která tvoří důležitou část ovlivňující dlouhodobou průchodnost katétrů. Samostatné přednášky byly věnovány novým typům portkatétrů a PICC, které jsou určeny k vysokorychlostnímu podání kontrastní látky při CT angiografii. Jedná se o tzv. "CT" nebo "power" porty a PICC. V současnosti jsou již v České republice dostupné, ale jsou l,5-2x dražší než klasický port nebo PICC.

Kurzu se zúčastnilo cca 100 lékařů a sester zejména z Evropy. Z České republiky absolvovali daný kurz dva lékaři. Akce se uskutečnila za podpory výukového grantu firmy Bard. Vzhledem ke zvyšujícím se počtům pacientů vyžadujících středně a dlouhodobý žilní vstup, je zřejmé, že intervenční radiolog bude mít v dané problematice významnou úlohu, protože ovládá jak ultrazvukovou, tak skiaskopickou techniku.

MUDr. V. Chovanec, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět