Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(4): 266 -268

NEOBVYKLÁ AKUMULACE 67GALIUM-CITRÁTU VE FIBRÓZNÍ DYSPLAZII KOSTI TEMPORÁLNÍ U PACIENTKY S MALIGNÍM MELANOMEM

UNUSUAL 67GA-CITRATE SCINTIGRAPHY AND HEAD SPECT IMAGING OFTHETEMPORAL BONE FIBROUS DYSPLASIA IN THE PATIENT WITH MALIGNAMT MELANOMA

Jiří Doležal
Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové
SUMMARY

Doležal J. Neobvyklá akumulace 67Galium-citrátu ve fibrózní dysplazii kosti temporální u pacientky s maligním melanomem

Cíl. Prezentovat zajímavou kazuistiku o 33leté pacientce s anamnézou maligního melanomu, kdy na scintigrafii s 67Ga-citrátem se zobrazila zcela neobvyklá patologická akumulace 67Ga-citrátu v náhodně zjištěné fibrózní dysplazii kosti temporální vpravo.

Materiál a metoda. Třicetitříletá pacientka podstoupila odstranění pigmentového kožního útvaru z oblasti krku vpravo. Histologické vyšetření zjistilo, že se jedná o maligní melanom. Následná vyšetření (UZ, CT, RTG) nezjistila diseminaci nádoru. V rámci dokončení stagingu byla provedena scintigrafie s 67Ga-citrátem.

Výsledky. Na planárních scintigramech a SPECT hlavy se zobrazilo ložisko patologické akumulace 67Ga-citrátu v kosti temporální vpravo. Vyšetření vyslovilo podezření na přítomnost izolované metastázy maligního melanomu v  temporální kosti vpravo. Následovalo CT a MR lebky které odhalilo v temporální kosti vpravo nález typický pro benigní fibrózní kostní dysplazii a vyslovilo se proti přítomnosti metastázy maligního melanomu. Opakovaná kontrolní CT a MR vyšetření lebky popsala stacionární fibrózní kostní dysplazii kosti temporální vpravo.

Závěr. Zcela neobvyklá akumulace 67Ga-citrátu ve fibrózní dysplazii kosti temporální vpravo zapříčinila falešně pozitivní nález metastázy na scinigrafii s 67Ga-citrátem u pacienta s pozitivní anamnézou maligního melanomu.

Klíčová slova: maligní melanom, kostní fibrózní dysplazie, scintigrafie, 67Ga-citrát, SPECT.

SUMMARY

Doležal J. Unusual 67Ga-citrate scintigraphy and head SPECT imaging of the temporal bone fibrous dysplasia in the patient with malignamt melanoma

Aim. To present a rare case report about 33-years-old woman with the positive history malignant melanoma and the unusual pathological uptake of 67Ga-citrate in temporal bone (os petrosum) fibrous dysplasia during restaging 67Ga-citrate whole body scintigraphy and head SPECT.

Material and method. 33-years-old woman with a past history of excision of a malignant melanoma from the right neck underwent the restaging 67Ga-citrate scintigraphy. The double-head gamma camera VariCam (El-scint) with infrared body countouring and the large field of view was used. The gamma camera was fitted with medium-energy parallel-hole collimators. Images were evaluated by processing system Xpert (Elscint).

Results. The whole body planar scintigraphy detected pathological uptake of 67Ga-citrate in the right temporal cranium. The subsequent head SPECT revealed oval focus of the pathological uptake in the right temporal bone. The SPECT slices and whole body planar scans were evaluated as the suspect isolated metastasis of a malignant melanoma in the right temporal bone without others metastases. The woman underwent MRI and CT, which revealed the fibrous dysplasia of the right temporal bone.

Conclusion. Unusual pathological uptake of 67Ga-citrate in the temporal bone fibrous dysplasia caused false positive 67Ga-citrate scintigraphy in a patient with positive history of malignant melanoma.

Key words: malignant melanoma, fibrous bone dysplasia, 67Ga-citrate, scintigraphy, SPECT.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět