Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2011;65(2): 139 -157

CSIR 2011
XVI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP
2. - 4. června 2011, Velké Losiny


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět