Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2011;65(2): 138

VEITH SYMPOZIUM (VASCULAR ENDOVASCULAR ISSUES TECHNIQUES HORIZONT) - NEW YORK, USA, 17. AŽ 21. LISTOPADU 2010


Jednalo se o 37. ročník sympozia zaměřeného na endovaskulární a cévně chirurgickou léčbu.

Velmi intenzivní formou podalo sympozium ucelený přehled o současném stavu a  nových trendech v endovaskulární medicíně. Sympozium je pojmenováno podle jeho zakladatele Franka Veitha (72 let), cévního chirurga z New Yorku, který se sám většiny sekcí aktivně zúčastňoval a jednotlivé sekce zahajoval.

Sympozium se skládalo z několika části:

Jednolité sekce probíhaly často souběžně formou přednášek. Délka prezentací byla striktně vymezena, kontrolována a dodržována. Novinkou sympozia byly přednášky umístěné na webových stránkách tohoto sympozia, které byly dostupné již v době konání akce.

Na webových stránkách www.VEITHsymposium.org jsou také dostupná abstrakta jednotlivých přednášek a po skončení akce všechny prezentace s panelovými diskusemi.

Vzhledem k rozsahu sympozia nelze podrobně zachytit všechny moderní trendy endovaskulární medicíny Přesto bych rád zdůraznil některá zajímavá témata endovaskulární léčby hrudní aorty:

MUDr. Jan Raupach, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět