Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2011;65(4): 317 -320

PARANEOPLASTICKÁ LIMBICKÁ ENCEFALITIDA

PARANEOPLASTIC LIMBIC ENCEPHALITIS

Jiří Jandura1, Pavel Ryška1, Jan Žižka1, Ľudovít Klzo1, Pavel Eliáš1, Petr Štěpán2, Jaroslav Adamkov3
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.
3 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Jandura J, Ryška P, Žižka J, Klzo L, Eliáš P, Štěpán P, Adamkov J. Paraneoplastická limbická encefalitida

Paraneoplastická limbická encefalitida je vzácné onemocnění náležící do skupiny paraneoplastických neurologických syndromů. V diagnostice hraje zásadní roli zobrazení mozku magnetickou rezonancí. Předkládáme kazuistiku 57letého muže, u něhož vyšetření magnetickou rezonancí jistě přispělo ke stanovení této diagnózy. Další významnou součástí diagnostického postupu je průkaz specifických, takzvaných antineuronálních autoprotilátek Prognóza choroby nebývá dobrá, je závislá především na možnostech suprese základního tumorózního onemocnění.

Klíčová slova: limbická encefalitida, paraneoplastické syndromy, poruchy paměti, magnetická rezonance.

SUMMARY

Jandura J, Ryška P, Žižka J, Klzo L, Eliáš P, Štěpán P, Adamkov J. Paraneoplastic limbic encephalitis

Paraneoplastic limbic encephalitis is a rare disorder which belongs to a group of paraneoplastic neurologic syndromes. The diagnostic role of magnetic resonance imaging (MRI) is of utmost importance. We report a case of a  57-year-old man in whom MRI significantly contributed to establishing of proper diagnosis. Other important diagnostic test includes identification of specific, so called antineural auto antibodies. Typically, the prognosis of the disease is not good; it depends mainly on the ability to control the underlying malignant disease.

Key words: limbic encephalitis, paraneoplastic syndromes, memory disorders, magnetic resonance imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět