Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2012;66(1): 57 -116

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PŘI STENTOVÁNÍ KAROTICKÝCH TEPEN: EVROPSKÉ STANDARDY PŘIJATÉ A UPRAVENÉ SPOLEČNOSTÍ CIRSE VE SPOLUPRÁCI S  VÝBOREM PRO STANDARDY V PRAXI SPOLEČNOSTI SIR

Sumaira Macdonald1, Trevor J. Cleveland2, Peter A. Gaines2
1 Newcastle upon Tyne, Velká Británie
2 Gaines - Sheffield, Velká Británie

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět