Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2012;66(1): 45 -48

ILEUS TENKÉHO STŘEVA ZPŮSOBENÝ FYTOBEZOÁREM ZAPŘÍČENÝM V MECKELOVĚ DIVERTIKLU

ILEUS OF SMALL INTESTINE CAUSED BY PHYTOBEZOAR CLOGGED UP IN MECKELDIVERTICULUM

Martin Horák1, Pavel Beňo2, Petra Prokopová3
1 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
2 0ddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha
3 0ddělení patologie Nemocnice Na Homolce, Praha
SOUHRN

Horák M, Beňo P, Prokopová P. Ileus tenkého střeva způsobený fytobezoárem zapříčeným v Meckelově divertiklu

Intraluminální (mechanický) ileus tenkého střeva může být způsoben také fytobezoárem. V tomto případě se jednalo o fytobe-zoár, který byl zapřený v  rozšířeném Meckelově divertiklu. Nález na axiálních CT skenech byl poměrně málo zřetelný, neboť Meckelův divertikl splýval s ostatními distendovanými kličkami ilea. Až provedení kvalitních MPR rekonstrukcí příčinu obtíží zřetelně objasnilo.

Klíčová slova: Klíčová slova: ileus tenkého střeva, fyto-bezoár, Meckelův divertikl.

SUMMARY

Horák M, Beňo P, Prokopová P. Ileus of small intestine caused by phytobezoar clogged up in Meckel diverticulum

Intraluminal (mechanical) ileus of small intestine can be caused by phytobezoar. In this case there was phytobezoar clogged up in widened Meckel diverticulum. The finding was in axial CT scans rather less obvious, because Meckel diverticulum merged with other distended loops of ileum. Everything was clear after fine MPR reconstructions were made.

Key words: obstruction of small intestine, phytobezoar, Meckel diverticulum


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět