Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2012;66(2): 235 -251

CSIR 2012
XVII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
31. května - 2. června 2012 Poděbrady


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět