Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2012;66(2): 167 -234

KONSENZUS OHLEDNĚ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY LÉČBY INSUFICIENCE POVRCHNÍCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN ENDOVENÓZNÍ TERMÁLNÍ ABLACÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY, CARDIOVASCULAR INTERVENTIONAL RADIOLOGICAL SOCIETY OF EUROPE, AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY A CANADIAN INTERVENTIONAL RADIOLOGY ASSOCIATION

Neil M. Khilnani, Clement J. Grassi, Sanjoy Kundu, Horacio R. D´Agostino, Arshad Ahmed Khan, J. Kevin McGraw, Donald L. Miller, Steven F. Millward, Robert B. Osnis, Darren Postoak, Cindy Kaiser Saiter, Marc S. Schwartzberg, Timothy L. Swan, SureshVedantham, Bret N. Wiechmann, Laura Crocetti, John F. Cardella, Robert J. Min
jménem Výborů pro standardy v praxi společností Cardiovascular Interventional Radiological Society of Europe, American College of Phlebology a Society of Interventional Radiology

J Vase Interv Radiol 2010; 21:14-31.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět