Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2012;66(3): 308 -312

ANGIOINVAZIVNÍ PUČNÍ ASPERGILÓZA PŘI KORTIKOTERAPII

ANGIOINVASIVE PULMONARY ASPERGILLOSIS DEVELOPED IN THE COURSE OF CORTICOTHERAPHY

Lukáš Hrdina1, Eva Čecháková1, Filip Čtvrtlík1, Stanislav Buřval1, Barbora Remeníková1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Hrdina L, Čecháková E, Čtvrtlík F, Buřval S, Remeníková B. Angioinvazivní plicní aspergilóza pří kortikoterapii

Plicní aspergilóza patří mezi zánětlivá onemocnění způsobená houbami rodu Aspergillus. V závislosti na stavu imunitního systému a plicního parenchymu nemocného existují invazivní, semi-invazivní a neinvazivní formy onemocnění. V diagnostice tohoto onemocnění hrají hlavní úlohu prostý rentgenový snímek hrudníku a HRCT plic. Prezentujeme kazuistiku pacienta s nově diagnostikovaným high-grade gliomem mozku, u kterého se v důsledku antiedematózní terapie kortikoidy rozvinula invazivní plicní aspergilóza včetně mimoplicní disseminace.

Klíčová slova: aspergilóza, HRCT plic, kortikoterapie, prostý snímek hrudníku

SUMMARY

Hrdina L, Čecháková E, Čtvrtlík F, Buřval S, Remeníková B. Angioinvasive pulmonary aspergillosis developed in the course of corticotheraphy

Pulmonary aspergillosis belongs to inflammatory diseases caused by Aspergillus spp. Invasive, semi-invasive and non-invasive forms of the disease exist depending on the level of immunity and possible impairment of pulmonary parenchyma. Chest X ray and lung HRCT play the key role in the diagnostics of this disease. We present a patient with newly discovered high grade glioma of the brain, who had contracted invasive pulmonary aspergillosis due to antiedematous corticotheraphy.

Key words: aspergillosis, lung HRCT, corticotheraphy, chest X-ray


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět