Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2012;66(3): 304 -305

CT ZOBRAZENÍ SRDCE

CARDIAC CT IMAGING

Jiří Weichet, Hana Malíková, Jan Balák
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
SOUHRN

Weichet J, Malíková H, Balák J. CT zobrazení srdce

Přehledná prezentace popisuje hlavní indikace užití CT pro zobrazení srdce.

Klíčová slova: CT srdce, koronární tepny, indikace CT srdce

SUMMARY

Weichet J, Malíková H, Balák J. Cardiac CT imaging

Review article describes main indications for cardiac CT.

Key words: cardiac CT, coronary arteries, cardiac CT indications


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět