Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2012;66(4): 430 -431

PROF. MUDr. JAROMÍR KOLÁŘ, DrSc. OSLAVIL 85 LET
PROFESOR EMIL HLEDÍK OSMDESÁTILETÝ
MUDr. KAREL CHYLÍK


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět