Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2012;66(4): 359 -368

ROLE MAGNETICKÉ REZONANCE VE VYŠETŘOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ÚRAZŮ

A ROLE OF THE MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE ASSESSMENT OF THE SPORT INJURIES

Jan Kastner1, Jiří Ferda1, Boris Kreuzberg1, Václav Karnos2, Petr Nepraš3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgické oddělení FN, Plzeň-Bory
3 Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Kastner J, Ferda J, Kreuzberg B, Karnos V, Nepraš P. Role magnetické rezonance ve vyšetřování sportovních úrazů

Cíl. S nárůstem sportovních aktivit a vyšším počtem přístrojů magnetické rezonance se jeví potřeba vymezit úlohu magnetické rezonance ve vyšetřování sportovních úrazů. Autoři se pokusili na základě dlouholetých zkušeností určit přínos MR k objasňování sportovních traumat a ukázat na některá specifika vyšetření.

Metoda. Byly sledovány sportovní úrazy jak rekreačních, tak závodních sportovců ve spádové oblasti v časovém období od roku 2004 do června 2012 tak, jak je přinášel sportovní život. Validita nálezů byla ověřována zpětnou vazbou v úzké spolupráci s ošetřujícími sportovními klubovými lékaři.

Výsledky. MR vyšetření potvrdilo nebo vyloučilo akutní trauma ve všech případech již v časném období po úrazu. U chronických potíží dokázalo určit bližší specifikaci onemocnění.

Závěr. MR je spolehlivou a nepřínosnější metodou ve vyšetřování sportovních poranění svalově-šlachové jednotky a kloubů.

Klíčová slova: magnetická rezonance, sportovní poranění, poranění kloubů, poranění svalů, poranění šlach

SUMMARY

Kastner J, Ferda J, Kreuzberg B, Karnos V, Nepraš P. A role of the magnetic resonance imaging in the assessment of the sport injuries

Aim. The increased spectrum of the sport activities and also the increased number of the installed MR suites need to define the role of MRI more precise. The authors presented their own experience with the imaging of the sports injuries using MRI.

Methods. The period 2004-2012 was assessed according the occurrence of the sports injuries as the life brought them. Validity of the imaging results was compared with the preoperative or clinical data.

Results. MRI confirmed or excluded with high accuracy almost all injuries caused by the sports trauma.

Conclusion. Magnetic resonance is the best method in the investigation of sport related traumatic changes in musculo-tendineous unit and joints.

Key words: magnetic resonance imaging, sport injuries, joint injuries, tendon injuries, muscle injuries


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět