Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2013;67(2): 159 -172

CSIR 2013
XVIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
ČLS JEP
50. výročí/The 50th anniversary of "Czechoslovak Radiologie Congress"
30. května - 1. června 2013
Karlovy Vary


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět