Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(2): 142 -147

PET/CT S APLIKACÍ 18F-FLUOROCHOLINU - PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KONTROLOU EFEKTU LÉČBY HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU TRANSARTERIÁLNÍ EMBOLIZACÍ

PET/CT WITH THE APPLICATION OF 18F-FLUOROCHOLINE - THE FIRST EXPERIENCE WITH THERAPY RESPONSE ASSESSMENT AFTER TRANS-ARTERIAL EMBOLISATION OFTHE HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Jiří Ferda1, Eva Ferdová1, Petr Duras1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1, Ondřej Daum2, Tomáš Skalický3, Vladislav Třeška3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
3 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdova E, Duras P, Mírka H, Baxa J, Daum O, Skalický T, Třeška V. PET/CT s aplikací 18F-fluorocholinu - první zkušenosti s kontrolou efektu léčby hepatocelulárního karcinomu transarteriální embolizací

Cíl. Zhodnotit první zkušenosti s využitím 18F-FCH-PET/CT v hodnocení účinků embolizační léčby hepatocelulárního karcinomu (HCC).

Metoda. Byl hodnocen soubor 5 zobrazení 18F-FCH-PET/CT u mužů nemocných s transarteriální embolizaci (průměrný věk 69,6 let v rozpětí 59-83 let). Vyšetření byla provedena po aplikaci 18F-fluorocholinu ( 18F-FCH) v dávce 2 MBq/kg, součástí vyšetření bylo plně diagnostické dvoufázové MDCT. Byla zhodnocena vaskularizace ložiska a akumulace radiofarmaka.

Výsledky. U všech nemocných šlo o dobře diferencovaný HCC. Ve čtyřech případech po embolizační terapii (1krát prostá embolizace pro krvácení, ve třech případech TACE) bylo nalezeno reziduum, ve třech případech byla rezidua tkáně HCC spíše hypervaskularizovaná, ale akumulace FCH byla zvýšená v menším rozsahu, naopak u hypovaskularizované tkáně ukázala vysoká metabolická aktivita viabilitu nádoru. U dvou nemocných byla nalezena nová ložiska.

Závěr. 18F-FCH-PET/CT poskytuje komplexní informace o vaskularizaci a  metabolické aktivitě HCC a zpřesňuje informace o viabilitě nádorového postižení.

Klíčová slova: 18F-fluorocholin, PET/CT, hepatocelulární karcinom, transarteriální embolizace, částice uvolňující léčivo

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Duras P, Mírka H, Baxa J, Daum O, Skalický T, Třeška V. PET/ CT with the application of 18F-fluorocholine - the first experience with therapy response assessment after trans-arterial embolisation of the hepatocellular carcinoma

Aim. To evaluate an early experience with 18F-FCH-PET/CT in the therapy response assessments after trans-arterial embolisations of hepatocellular carcinoma (HCC).

Method. The sample 18F-FCH-PET/ CT examinations was assessed in five men (mean age 69.6 years range 59-83) suffered from HCC after trans-arterial embolisation. All examinations were performed after intravenous administration of 18F-gluorocholine in the dose of 2 MBq per kilogram of body weight, the full diagnostic dual-phase MDCT forms the integral part of the examination. The vascularisation and the radio-pharmaceutical accumulation were assessed.

Results. The well differentiated HCC was present in all patients. Signs of the recurrence were found in four men, hyper-metabolic all of them, in three, joined with hyper-vascularisation. But the increased 18F-FCH uptake was depicted in area less than one third of hypervascularized tissue. Hypo-vascularized hyper-metabolic viable tissue of HCC was found in one patient. Newly developed HCC foci were found in two patients.

Conclusion. 18F-FCH-PET/CT is useful tool in the therapy response assessments in interventional therapy of HCC; information obtained about metabolism activity is more precise than evaluations based only on morphological information of CT.

Key words: 18F-fluorocholine, PET/CT, hepatocelullar carcinoma, trans-arterial embolisations, drug-eluting beads


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět