Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2013;67(2): 105 -108

DVACETILETÁ HISTORIE TIPS V HRADCI KRÁLOVÉ

TWENTY YEARS HISTORY OF TIPS IN HRADEC KRÁLOVÉ

Antonín Krajina
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Krajina A. Dvacetiletá historie TIPS v Hradci Králové

V roce 2012 uběhlo 20 let od provedení první transjugulární intrahepatální portosystémové spojky (TIPS) ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Klíčová slova: TIPS, Hradec Králové, portální hypertenze

SUMMARY

Krajina A. Twenty years history of TI PS in Hradec Králové

It is 20 years from the first transjugular portosystemic shunt (TIPS) performed in University Hospital, Hradec Králové in 2012.

Key words: TIPS, Hradec Králové, portal hypertension


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět