Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2013;67(3): 221 -224

SPONTÁNNÍ RUPTURA RENÁLNÍHO ANGIOMYOLIPOMU

SPONTANEOUS RUPTURE OF THE RENAL ANGIOMYOLIPOMA

Marta Kinštová1, Jiří Froněk2, Zuzana Ryznarová1
1 Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
2 Transplancentrum IKEM, Praha
SOUHRN

Kinštová M, Froněk J, Ryznarová Z. Spontánní ruptura renálního angiomyolipomu

Ledvinné angiomyolipomy (AML) jsou mezenchymové benigní tumory, řadí se mezi hamartomy mohou se vyskytovat osamoceně nebo se sdružují s komplexem tuberózní sklerózy (TSC). Pacienti s AML mají riziko vzniku spontánního, v některých případech až život ohrožujícího krvácení. V tomto sdělení jsou popsány tři případy spontánního krvácení AML: první u 69leté pacientky s prokázanou angiomyolipomatosou ledvin oboustranně, druhý u 60leté pacientky s dlouhodobě sledovaným solitárním AML a třetí u mladého 28letého pacienta s diagnózou tuberózní sklerózy.

Klíčová slova: angiomyolipom, krvácení, embolizace, ledvina, retroperitoneální hematom

SUMMARY

Kinštová M, Froněk J, Ryznarová Z. Spontaneous rupture of the renal angiomyolipoma

Renal angiomyolipoma is the mesenchymal benign tumor which belongs to the group of hammartomas. It can occur sporadically or in association with tuberous sclerosis complex. The possible morbidity associated with angiomyolipoma is spontaneous life-threatening haemorrhage. In this report we describe three AML cases. The first one, 69-years old female with diagnosis angiomy-olipomatosis in both kidneys. The second one, 60-years old female with long time followed-up sporadic AML. The third one, young 28-years old male with tuberous sclerosis.

Key words: angiomyolipoma, bleeding, embolization, kidney, retroperitoneal hematoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět