Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2014;68(1): 74

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM - PROF. MUDr. STANISLAV TŮMA, CSc.


Prof. Stanislav Tůma se 30. března 2014 dožil v plné svěžesti 80 let - absolvent Fakulty dětského lékařství UK vPraze, po promoci pediatr, potom pediatrický radiolog a dlouhá léta ordinář angiografického pracoviště kardiopulmonální laboratoře Fakultní nemocnice v Motole. Po odchodu doc. MUDr. Evy Kolihové do důchodu vedl Ústřední rentgenové oddělení Fakultní nemocnice a  od roku 1992 do 30. září 1999 působil jako přednosta vzniklé Kliniky zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole. Je naším předním odborníkem v pediatrické radiologii a problematice dětského srdce obzvlášť a hlavním zástupcem pro postgraduální výuku pediatrické radiologie a kardioradiologie v České republice.

Profesor S. Tůma je také autorem mnoha odborných článků, pedagogických publikací a několika monografií, organizátor a aktivní účastník radiologických kongresů jak u nás, tak i v zahraničí. Byl oblíbeným pedagogem posluchačů 2. lékařské fakulty UK.

Býval předsedou Sekce pediatrické radiologie České radiologické společnosti ČLS JER Dlouhodobě byl aktivním členem výboru Sekce intervenční radiologie. Rovněž byl zakladatelem a vedoucím katedry bakalářského studia radiologických laborantů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Pan profesor je znamenitý tanečník, dobrý manžel a hlava početné rozvětvené rodiny.

Měl jsem tu čest s tímto vynikajícím člověkem krátkou dobu spolupracovat v  rámci výuky na 2. lékařské fakultě, ale poznali jsme se již před mnoha lety při řešení úkolů intervenční radiologie a kardioradiologie.

Vážený pane profesore, kolego, kamaráde, do dalších let Ti přejeme mnoho štěstí, spoustu krásných zážitků a hlavně pevné zdraví.

Milý Stando, mnoho dalších let v pohodě!

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. a kolegové


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět