Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2014;68(1): 57 -60

DIAGNOSTIKA SYNDROMU SINDING-LARSEN-JOHANSSON MAGNETICKOU REZONANCÍ

DIAGNOSIS OF SINDING-LARSEN-JOHANSSON SYNDROME USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Boris Pauček
Pracoviště magnetické rezonance Medihope VN, Olomouc
SOUHRN

Pauček B. Diagnostika syndromu Sinding-Larsen-Johansson magnetickou rezonancí

Sinding-Larsen-Johansson syndrom je komplex změn při entezopatii kraniálního úponu patelárního ligamenta na apex patelly s projevy osteochondrózy patelly provázené bolestí ventrálního kompartmentu kolenního kloubu. Syndrom SLJ bývá diagnostikovaný u mladých sportovců ve věkovém rozmezí nejčastěji 10-14 let. Kazuistika poukazuje na význam stanovení včasné diagnostiky SLJ syndromu magnetickou rezonancí a zahájení adekvátní terapie u mladého aktivního fotbalisty. Syndrom SJL je vzácnou, ale důležitou diagnózou pro určení příčiny patelofemorální bolesti mladých pacientů.

Klíčová slova: entezopatie, ligamentum patellae, magnetická rezonance, patelofemorální bolest

SUMMARY

Pauček B. Diagnosis of Sinding-Larsen-Johansson syndrome using magnetic resonance imaging

Sinding-Larsen-Johansson syndrome is a complex of changes in the enthesopathy of the cranial insertion of the patellar ligament to the patella apex with manifestations of patella osteochondrosis accompanied by pains in the ventral compartment of the knee joint. SLJ syndrome is usually diagnosed in young athletes, mostly aged from 10 to 14. Case study highlights the importance of establishing an early diagnosis of SLJ syndrome by magnetic resonance imaging and the commencement of an adequate therapy for an active young footballer. SJL syndrome is a rare but important diagnosis to determine the cause of patellofemoral pain in young patients.

Key words: enthesopathy, ligamentum patellae, magnetic resonance imaging, patellofemoral pain


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět