Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nekrolog


Ces Radiol 2014;68(2): 166

ODEŠEL PRIM. MUDr. JIŘÍ CHVOJKA, CSc.


Dne 16. dubna 2014 zemřel ve věku nedožitých 83 let jeden z průkopníků intervenční radiologie v České republice, MUDr. Jiří Chvojka, CSc. Narodil se 15. října 1931 ve Skřivanech u Nového Bydžova v rodině úředníka Českých drah.

Svoji medicínskou praxi začal v roce 1962 na radiologickém oddělení ve Vojenské nemocnici v Plzni, v roce 1968 složil atestaci z interních oborů a o 2 roky později z radiologie, v roce 1980 obhájil titul CSc. Na radiologickém oddělení Vojenské nemocnice v Plzni, kde provedl několik tisíc intervenčních výkonů, působil až do roku 1984. Jeho hlavní oblastí zájmu byly angiografie u  tupých poranění břicha a farmakografie nádorů. Jako jeden z prvních v  Československu provedl v roce 1976 perkutánní transluminální angioplastiku dotterovým katétrem. Je autorem mnoha prací v českém i zahraničním písemnictví, absolvoval řadu přednášek na českých i mezinárodních kongresech, věnoval se výchově mladých lékařů.

Po odchodu z Vojenské nemocnice v Plzni nastoupil v roce 1984 jako primář radiodiagnostického oddělení v nemocnici v Novém Bydžově, kde působil do roku 2001, poté založil magnetoterapeutické oddělení v nemocnici v Městci Králové. V tomto směru se mu osudovým stal vážný úraz na rogallově křídle, kde získal první zkušenosti s využitím terapie pulzním magnetickým polem při léčbě vlastního pakloubu.

Kromě vydatné medicínské práce byl aktivní jak na poli sportovním (400m plotů a 800 m), tak i na amatérských hudebních soutěžích, později působil jako lékař atletického oddílu TJ Škoda Plzeň.

Měl jsem tu čest začínat své první medicínské kroky právě pod tímto skvělým člověkem, který mně kromě medicínských zkušeností předával i ty životní. Velký dík patří i jeho manželce, se kterou vychoval dvě děti. Jejich syn a vnuk pokračují v lékařských šlépějích.

Přínos MUDr. Jiřího Chvojky na rozvoji intervenční radiologie je významný. Na výročním kongresu CSIR v roce 2011 byl za svoje výsledky oceněn Čestným uznáním České společnosti intervenční radiologie.

MUDr. Miroslav Lojík


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět