Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2014;68(2): 166

CERTIFIKÁTY KVALITY VÝBORU RS ČLS JEP


Výbor RS ČLS JEP se před časem rozhodl označit pomocí systému certifikace ta pracovitě, která provádějí vyšetření dle standardů a doporučených postupů. Informace o systému certifikace jsou uvedeny na www.crs.cz. O certifikaci metody či oblasti může požádat jakékoliv pracoviště v České republice. Výbor RS se inspiroval dlouholetou a  velmi záslužnou aktivitou prof. Daneše a KOMDU a certifikace tak vlastně navazuje na systém kontroly kvality pracovišť screeningové mamografie. Jednou z podmínek získání Certifikátu kvality výboru RS ČLS JEP je, že pracoviště provádí vyšetření dle doporučených standardů (nebo lépe) a dle doporučených protokolů (nebo lépe). Řada standardů byla zveřejněna v rámci Národních radiologických standardů nebo byly publikovány jako doporučené postupy. Nově vyšly Základní protokoly MR vyšetření. Výbor RS ČLS JEP a já osobně jako předseda RS vřele doporučuji tyto protokoly pořídit na každé pracoviště vycházet z nich jako z nepodkročitelného minima. Certifikát kvality výboru RS ČLS JEP bude v první fází pouze jakousi značkou kvality. Výbor RS ČLS JEP ale počítá v budoucnu s podobným vývojem, jaký známe ze screeningové mamografie.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc, MBA


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět