Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Abstrakta


Ces Radiol 2014;68(2): 153 -165

CSIR 2014
XIX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
ČLS JEP
29. - 31. května 2014 Špindlerův Mlýn


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět