Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2014;68(2): 124 -128

SONOGRAFICKY NAVIGOVANÁ PTA HEMODIALYZAČNÍHO ZKRATU

ULTRASONOGRAPHY-GUIDED PTA OF HAEMODIALYSIS FISTULA

Jan Kaván1, Jan Malík2, Eva Chytilová2, Lubomíra Forejtová1, Jiří Křivánek1, Vratislava Kovářová3
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 IIF interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Dialyzační středisko Mělník, Mělnická zdravotní a.s.
SOUHRN

Kaván J, Malík J, Chytilová E, Forejtová L, Křivánek J, Kovářová V. Sonograficky navigovaná PTA hernodialyzačního zkratu

Cílem této práce je prezentovat první u nás provedenou angioplastiku hemodialyzačního zkratu pod ultrasonografickou kontrolou. Jednalo se o  pacientku v pravidelném hemodialyzačním programu, která byla indikována k PTA (perkutánní transluminální angioplastika) odvodné žíly svého nativního dialyzačního zkratu. Pro prudkou anafylaktoidní reakci na kontrastní látku, však bylo její opětovné podání kontraindikované, proto jsme se rozhodli pro ultrasonograficky navigovanou PTA ve druhé době. Výkon byl úspěšný což prokázalo sonografické hodnocení i měření provedená na dialýze. Naše zkušenost ukázala, že zobrazení instrumentaria pod sonografem je dobré, a provádění sonograficky navigované PTA je tedy možné.

Klíčová slova: angioplastika, cévní přístup, hemodialyzační zkrat, sonografie

SUMMARY

Kaván J, Malík J, Chytilová E, Forejtová L, Křivánek J, Kovářová V. Ultrasonography-guided PTA of haemodialysis fistula

In this article we would like to present the first angioplasty of haemodialysis fistula under ultrasonography guidance which was performed in our department. PTA (percutaneous transluminal angioplasty) of a draining vein of a native fistula was indicated in a patient who was included in hemodialysis program. As contrast media administration was contraindicated for previous severe adverse effect, we decided to perform PTA under ultrasonography guidance. The procedure was successful; the effect was proven both by ultrasonography and measurement in dialysis. Our experience shows that ultrasonography provides good visualization of instruments and therefore ultrasonography-guided PTA is possible.

Key words: angioplasty, vascular access, haemodialysis fistula, ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět