Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2014;68(4): 294 -297

lgG4 ASOCIOVANÁ PANKREATITIDA A CHOLANGOITIDA

lgG4 ASSOCIATED PANCREATITIS AND CHOLANGITIS

Jiří Vaňásek1, Petr Hoffmann1, Jan Laco3, Dimitar Hadži-Nikolov3, Rudolf Repák2, Tomáš Vaňásek2
1 Radiologická klinikaLF UK a FN, Hradec Králové
2 II. interní gastroenterologická klinikaLF UK a FN, Hradec Králové
3 Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Vaňásek J, Hoffmann P, Laco J, Hadži-Nikolov D, Repák R, Vaňásek T. IgG4 asociovaná pankreatitida a cholangoitida

V našem kazuistickém sdělení je popsán mikroskopicky verifikovaný případ IgG4 asociované pankreatitidy s přidruženým postižením žlučových cest u pacienta léčeného ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. IgG4 asociovaná pankreatitida a  cholangoitida patří mezi nemoci spojené s IgG4 (1). Tato skupina onemocnění může napodobovat nádorové nebo zánětlivé afekce pankreatu, plic, slinných žláz, ledvin, retroperitonea aj.

Klíčová slova: cholangoitida, imunoglobulin 4, pankreatitida

SUMMARY

Vaňásek J, Hoffmann P, Laco J, Hadži-Nikolov D, Repák R, Vaňásek T. IgG4 associated pancreatitis and cholangitis

In our case report there is the histologically verified case of the IgG4 associated pancreatitis and cholangitis described at the patient treated in University hospital Hradec Králové. IgG4 associated pancreatitis and cholangitis belongs to the IgG4 related disease (IgG4-RD). This group of diseases may mimic tumorous or inflamatory affection of pancreas, lungs, salivary glands, kidneys, retroperitoneum ate.

Key words: cholangitis, immunoglobuline 4, pancreatitis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět