Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Jazykový koutek


Ces Radiol 2015;69(1): 75

PŘESTAŇME "DĚLAT" CTAG A MRAG!


Nebojte se, to není zvolání šílence, který chce zastavit pokrok. Nechci, abychom přestali provádět CT angiografie a MR angiografie jako takové, ale upozornit na používání (nesprávných zkratek pro tyto metody.

Je pravdou, že obvykle používanou zkratkou pro angiografii je AG. A to jak v  češtině, tak v nejpoužívanějším "vědeckém jazyce" - angličtině. Nicméně pro CT a MR angiografie se používají zkratky CTA a MRA. Prošel jsem časopisy Radiology, American Journal of Roentgenology European Radiology i Českou radiologii a ani v jednom případě jsem nenašel pro tyto metody jinou zkratku. (S jedinou výjimkou - v jednom článku v European Radiology z roku 2009 se vyskytují zkratky CT-AG a MR-AG jako zkratky pro CT a MR artrografii).

A co internet? Zadal jsem do Googlu výraz MRA a mezi prvním stem odkazů se tři týkaly MR angiografie. Pro výraz MRAG jsou mezi první stovkou dva odkazy týkající se MR angiografie - oba na české weby Podobné je to pro CTA a CTAG. A  co říká Wikipedie? Výrazy CTA a MRA zná a mimo mnohé jiné jsou i zkratkami pro CT a MR angiografii. Výrazy CTAG a MRAG nezná. Informace z internetu potvrzují můj dojem - bůhví, proč se v češtině uchytily zkratky CTAG a MRAG, které se jinde nepoužívají.

Používáte zkratky CTAG a MRAG a ještě stále nejste úplně přesvědčeni, že jsou to špatné zkratky? A napadlo by vás někdy použít zkratku DSAG pro digitální subtrakční angiografii? Zřejmě ne. A přitom je to zkratka pro angiografii! Takže analogicky nepoužívejme zkratky CTAG ani MRAG (ani CTAg, MRAg, CT-AG, MR-AG)!

Místo závěru chci doplnit a zpřesnit nadpis tohoto článečku: "Přestaňme ´dělat´ CTAG a MRAG a začněme používat správné zkratky CTA a MRA!"

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět